23.03.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
707919
On line
Práve je pripojených:
1 Hosť

Aktuality

Populárne
Najnovšie
ASIGNOVANÁ DAŇ V ROKU 2012 Tlačiť E-mail
 
 
 
 
Vážení priatelia polygrafie a médií,
Zväz polygrafie na Slovensku, ako dobrovoľné neziskové združenie zamestnávateľov, zriadené na základe zákona 83/1990 Zb. je registrované Komorou notárov SR v centrálnom registri prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane za rok 2011 pod poradovým číslom 4309.
Zväz polygrafie na Slovensku, Nobelova 18, 831 02 Bratislava, IČO 30 84 43 47
Zväz polygrafie svoje aktivity rozvíja okrem iného a j v oblasti podpory zachovania kultúrnych hodnôt vytvorených tlačou, vzdelávania a ochrany životného prostredia. Prostriedky, ktoré ste nám venovali minulý rok cez asignovanú daň sme použili na vzdelávacie aktivity usporiadaním seminárov na aktuálne témy zamerané na technologické ako aj organizačné otázky rozvoja nášho odboru. V rámci možností sme časťou prostriedkov podporili aj finančne poddimenzované polygrafické školstvo. Prostriedky boli využité aj na propagáciu polygrafických firiem prostredníctvom webovej stránky zväzu polygrafie www.zpns.sk , kde môžete získať informácie o aktuálnom dianí.
Rok 2011, ale aj rok 2012 bude pre polygrafiu, ale nielen pre ňu, rokom skúšky stability odvetvia v prebiehajúcej kríze. Zväz polygrafie na Slovensku chce v rámci svojich možnosti napomáhať branži pri prekonávaní tohto nepriaznivého obdobia. Ak sa rozhodnete podporiť činnosť zväzu formou poskytnutia časti svojej odvedenej dane za rok 2011, vopred Vám ďakujeme a uisťujeme Vás, že získané prostriedky budú použité na prospech našej polygrafickej komunity.
Teším sa na stretnutie s Vami na našich spoločných akciách.

 
Ing. Peter B l u b l a
prezident ZPnS
 
Prílohy:
  1. Postup krokov na poukázanie 2 % zo zaplatenej dane pre právnické osoby Príloha č. 1
  2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie Príloha č. 2
  3. Postup krokov pre zamestnancov, ktorí chcú venovať časť zaplatenej dane Príloha č. 3
  4. Tlačivo pre zamestnancov – vyhlásenie o poukázaní 2 % Príloha č. 4
 

www.zpns.sk/index.php

Posledná úprava ( 01.02.2012 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >