23.03.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
707926
On line

Aktuality

Populárne
Najnovšie
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2011 Tlačiť E-mail

Dňa 4. mája 2012 sa uskutočnilo v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostné vyhlásenie a ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2011. Organizátorom súťaže je Bibiana a spoluorganizátorm je tiež Zväz polygrafie na Slovensku, ktorý v rámci súťaže udeľuje aj vlastnú cenu za polygrafické spracovanie. Medzi dvadsiatkou ocenených boli aj členovia zväzu polygrafie. Srdečne všetkým gratuľujeme.

Ceny udelené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2011
 
 
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu
za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
vydavateľstvo Ikar, a.s., Bratislava
za kolekciu
Tisíc a jedna noc 1 - 8
 
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Igor Piačka
za knihu
Tisíc a jedna noc 8
 
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Daniela Olejníková
za knihu
Richard Brautigan: V melónovom cukre
 
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
Peter Ďurík, Martin
za knihu
Proglas
 
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin
za knihu
Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom
 
Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni
za mimoriadne polygrafické spracovanie
Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
za knihu
Karol Kállay: Bratislava moja
 
Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
vydavateľstvo Perfekt, a.s., Bratislava
za knihu
Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici
 
 
 
Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu
 
Marek Cina
za práce
Bedýnka a Horror
 
Zuzana Mlynárčiková
za prácu
Chrobák v hlave
 
Kristína Rišková
za prácu
Elena Čepčeková: Slniečko na motúze
 
 
Zvláštne ocenenie poroty
Soni Macejákovej
za starostlivosť venovanú postihnutým deťom
pri tvorbe knihy Tisíc očí
 
 
 
 
 
Najkrajšie knihy Slovenska 2011
 
 
a) Vedecká a odborná literatúra
 
» H. Moravčíková – V. Dlháňová: Divadelná architektúra na Slovensku
Fot. kol., graf. úprava Ján Triaška, vyd. Divadelný ústav, Bratislava, tlač. Dolis,
s.r.o., Bratislava
 
 
b) Krásna literatúra
 
» J. Satinský: Expedície 1973 - 1982
Il. Július Satinský, fot. archív, graf. úprava Pergamen Trnava, s.r.o., Trnava, vyd.
Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava a Edition Ryba, s.r.o., Trnava,
tlač. FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 
» Kol.: Mávnutie krídel. 42 slovenských haiku
Il. Ján Kudlička, graf. úprava Pavel Choma, vyd. Skalná ruža, Kordíky, tlač.
Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
 
» E. Ondrejička: Na vnútornej strane viečok
Il. Albín Brunovský, graf. úprava Juraj Vontorčík, vyd. Prokat, Bratislava, tlač.
Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
 
» L. Chudík – J. Seifert: Tichý dvojhlas
Il. Vladimír Gažovič a Oldřich Kulhánek, fot. Karel Kestner a Juraj Chlpík, graf.
úprava Robert Brož, vyd. PRO, s.r.o., Banská Bystrica, tlač. Tlačiareň P+M,
s.r.o., Turany
 
» R. Brautigan: V melónovom cukre
Il. a graf. úprava Daniela Olejníková, vyd. Artforum, s.r.o., Bratislava, tlač.
Protisk, s.r.o., České Budejovice
 
» Tisíc a jedna noc 1 - 8
Il. kol., 8. zväzok Igor Piačka, graf. úprava Viera Fabianová, vyd. Ikar, a.s.,
Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
 
 
c) Literatúra pre deti a mládež
 
» S. Antalová: Ako vyzerajú čísielka
Il. a graf. úprava Juraj Martiška, vyd. ECO-AS, s.r.o., Bratislava, tlač.
Grafobal, a.s., Skalica
- 2 -
 
» V. Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavy
Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Matica
slovenská, Martin, tlač. Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany
 
» P. Karpinský: Sedem dní v pivnici
Il. Zuzana Bočkayová Bruncková, graf. úprava Kristína Vozáková, vyd. Perfekt,
a.s., Bratislava, tlač. FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 
» B. Němcová: Soľ nad zlato
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Svetozár Mydlo, vyd. Buvik, Bratislava, tlač.
Kasico, a.s., Bratislava
 
» M. Rúfus: Studnička
Il. Peter Uchnár, graf. úprava Mojmír Zmija, vyd. SPN-Mladé letá, s.r.o.,
Bratislava, tlač. Polygraf Print, s.r.o., Prešov
 
 
d) Učebnice
 
» Kol.: Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom
Il. kolektív, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.,
Martin, tlač. Neografia, a.s., Martin
 
 
e) Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie
 
» R. Prekop – M. Cihlář: Andy Warhol a Československo
Il. a fot. kol., graf. úprava Robert V. Novák, vyd. Arbor vitae, Řevnice a Múzeum
moderného umenia Andy Warhola, Medzilaborce, tlač. T.A. Print, Praha
 
» Kol.: Boris Kudlička Volume I.
Fot. kol., graf. úprava Pavel Choma, Andrej Ďurík a Linda Kuruc-Marček, vyd.
Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, tlač. Tlačiarne BB, spol.
s r.o., Banská Bystrica
 
» K. Kállay: Bratislava moja
Fot. Karol Kállay, graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo Slovart, spol.
s r.o., Bratislava, tlač. Tlačiarne BB, spol. s r.o., Banská Bystrica
 
 
» Kol.: Kone.fmk
Fot. kol., graf. úprava Tibor Huszár, Roman Pavlovič a Martin Česanek, vyd.
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava, tlač. Tlačiarne BB, spol.
s r.o., Banská Bystrica
 
» Monogramista T.D: Nie som autor, som metafora
Il. Dezider Tóth, fot. Pavel Meluš a Juraj Marko, graf. úprava Boris Meluš, vyd.
Vydavateľstvo O.K.O., Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava,
tlač. FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 
» J. Chlpík: Petržalka identity
Fot. Juraj Chlpík, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Vydavateľstvo O.K.O. .,
Bratislava a Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava, tlač. i+i print, spol.
s r.o., Bratislava
 
 
f) Bibliofilské tlače
 
» Proglas
Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. a tlač. Peter Ďurík, Martin,
knih. spracovanie Lida Mlichová, Žilina
 
 
g) Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl
 
» M. Cina: Bedýnka
Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač. VŠVU, Bratislava
 
» M. Cina: Horror
Il. a graf. úprava Marek Cina, vyd. a tlač. VŠVU, Bratislava
 
» Chrobák v hlave
ll. a graf. úprava Zuzana Mlynárčiková, vyd. VŠVU, Bratislava, a tlač. Zuzana
Mlynárčiková
 
» I. Mráz – Ľ. Šurina: Les v zime
Il. a graf. úprava Kristína Teplanová, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bratislava
 
» L. Pompa: Libro Negro
Il. a graf. úprava Lukáš Pompa, vyd. a tlač. Lukáš Pompa
 
 
» M. Majdová: Mesto zvané Dinosauria
Il. a graf. úprava Michaela Majdová, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač. K-Soft,
Bratislava
 
» Kol.: Myšlienka - Šperkovnica
Il. a graf. úprava kol., vyd. a tlač. Stredná odborná škola, Hlohovec
 
» E. Čepčeková: Slniečko na motúze
Il. a graf. úprava Kristína Rišková, vyd. a tlač. SOŠ polygrafická, Bratislava
 
 
Posledná úprava ( 12.07.2012 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >