23.03.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
707923
On line

Aktuality

Populárne
Najnovšie
SEMINÁR - Smernica pre dokončujúce spracovanie- ukážky z prezentácie Tlačiť E-mail

 

Vážení polygrafi, vydavatelia a zadávatelia tlače,
 
Smernice pre dokončujúce knihárske spracovanie je vytlačená a distribuovaná. Je to po niekoľkých desaťročiach prvá publikácia, ktorá sa podrobnejšie venuje knihárskemu spracovaniu v polygrafii. Viaceré spoločnosti ju už aj úspešne využívajú. Zväz polygrafie na Slovensku sa rozhodol pre záujemcov zorganizovať k tejto Smernici SEMINÁR, kde sa účastníci oboznámili bližšie s touto ojedinelou publikáciou, ktorá môže napomôcť pri riešení otázok okolo kvality knihárskeho spracovania. Smernica stanovuje rámec pre riešenie prípadných sporov o kvalitu.
Seminár sa uskutočnil 13. júna 2013 v priestoroch SOŠ polygrafickej, Račianska ulica 190 Bratislava.
Ako benefit pre účastníkov bola možnosť získať publikáciu za zvýhodnenú cenu.

VÝŇATOK Z PREZENTÁCIE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
Táto smernica/norma vypĺňa priestor STN ISO noriem pre polygrafiu, pretože ISO norma pre dokončujúce spracovanie sa očakáva až o niekoľko rokov. Prvé vydanie vyšlo v náklade 150 kusov digitálnou tlačou s personalizáciou každého výtlačku a bolo určené predovšetkým tlačiarňam, vydavateľstvám, strediskám dokončujúceho spracovania ako aj všetkým, ktorí zadávajú tlač. Na 28 stranách formátu A4 sú uvedené spôsoby prebierky výrobkov v zmysle platnej STN ISO 2859-1 , príklad pre prebierku tovaru, definovanie hodnôt prípustnej úrovne kvality AQL pre dokončujúce spracovanie a hodnoty tolerancií pre hlavné operácie dokončujúceho spracovania.
 
S úctou
Ing. Peter Blubla

Seminár - popis

 

 

Posledná úprava ( 19.06.2013 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >