23.03.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
707921
On line
Práve je pripojených:
1 Hosť

Aktuality

Populárne
Najnovšie
ZLATÁ PEČAŤ 215 - výsledky súťaže Tlačiť E-mail

 

 

 
   

 

 

 

 

Výsledky 2015

22. ročník súťaže

Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať v ý r o b c o v špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.

 

Súťaž Zlatá pečať oboslalo 13 organizácií a bolo spracovaných 54 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 14. 10. 2015 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

 

Členmi hodnotieľskej komisie boli:

Ing. Milan Lederleitner – SOŠ Polygrafická

Ing. Andrej Franek – Neografia, a.s. Martin

Ing. Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

Ing. Dušan Šťastný – KASICO, a.s. Bratislava

Miroslav Valášek – Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

Ing. František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice

Ing. Antónia Franeková - MEDIA/ST, s.r.o. Žilina

 

Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený Ing. Milan Lederleitner

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2015. Do súťaže boli zaslané výrobky do všetkých kategórií s výnimkou: Mladý odborník.

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň obosielaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 22 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA, ČASOPISY a NETRADIĆNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE a KATALÓGY boli predložené exempláre na vysokej kvalitatívnej úrovni. Pozitívne treba hodnotiť, že v kategórii časopisy si vysokú kvalitatívnu úroveň udržujú časopisy pre deti.

 

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentné spracovanie

súboru kníh

 

 

 

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za excelentné spracovanie

súboru kníh

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

Juraj Štefuň - GEORG

Žilina

za vysokú kvalitatívnu úroveň knihy
Žilina vo svetle lámp

 

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

FOART, s. r. o.

Bratislava

za celkové spracovanie

kolekcie monografií (V8)

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

KASICO, a.s.

Bratislava

za celkové spracovanie knihy

Najkrajšie slovenské poštové známky 2005 - 2014

 

 

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať

v kategórii časopis

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov

Zlatá pečať

v kategórii časopis

tlačiarni

Slovenská Grafia, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov

 

 

 

Zlatá pečať

v kategórii časopis

vydavateľstvu

MEDIA/ST, s.r.o.

Žilina

za excelentnú kvalitu

súboru časopisov


KATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať

v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s., prevádzka Tlačiareň

Bratislava

za
vysokú kvalitatívnu úroveň

kolekcie bulvárnych denníkov

 

 

KATEGÓRIA KATALÓGY

 

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za

katalóg a zmluva LEONIDES

 

 

 

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

FOART, s. r. o.

Bratislava

za

súbor katalóg

 

 

 

KATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
súbor nástenných kalendárov a diárov

 

 

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

FOART, s. r. o

Bratislava

za
súbor nástenných kalendárov

 

 

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za
firemný kalendár Antalis

 

KATEGÓRIA OSTATNÉ TLAČOVINY

 

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

spoločnosti

KASICO, a.s.

Bratislava

za

poštové známky – Národný onkologický ústav

 

 

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za
VIP balíček Opel

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

Chemosvit Fólie, a.s.

Svit

za
obaly s parciálnou metalízou

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

Slovenská Grafia, a.s.

Bratislava

za
súbor publikácií určených pre deti

 

Zlatá pečať

v kategórii

ostatné tlačoviny

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
Jan Saudek - Posterbook

 

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

COFIN, a.s.

Ľubotice

za

vákuovo tvarovaný poster

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za netradičné spracovanie

súboru kníhZlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

Chemosvit Fólie, a.s.

Svit

za netradičné spracovanie

obaly s parciálnou metalízou

 

 

Slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži Zlatá pečať 2015 sa uskutočnilo 18. novembra 2015 o 14,00 hodine v aule Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava. Srdečne ste všetci pozvaní.

 

 

Posledná úprava ( 15.02.2016 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >