24.02.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
683860
On line

Aktuality

Populárne
Najnovšie
IVAN KOVÁČIK Tlačiť E-mail

 

 

 

Image

Vážení kolegovia a kolegyne,

s hlbokým žiaľom vám oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás navždy opustil náš kolega, dlhoročný riaditeľ Slovenskej Grafie, emeritný prezident Zväzu polygrafie na Slovensku, polygraf srdcom aj telom a dobrý priateľ

 


Ing. Ivan Kováčik

Česť jeho pamiatke

 

 


Posledná rozlúčka sa uskutočnila v stredu 3. februára 2016
o 10,15 hodine v Bratislavskom krematóriu.

 

 

 

Ing. Ivan Kováčik (22. 8. 1942 – 30. 1. 2016)

Celý život Ivana Kováčika bol spätý s polygrafiou. Už ako mladý učeň v roku 1956 nastúpil do Polygrafických závodov, n. p. v Bratislave (predchodca Slovenskej Grafie), kde sa učil za leptára (hluboleptaře). Učňovskú skúšku vykonal s hodnotením výborný v roku 1959. Tretieho júla.1959 nastupuje do Polygrafických závodov národný podnik v Bratislave ako leptár. Neskôr vykonáva funkciu majstra v príprave tlačovej formy pre hĺbkotlač. V Polygrafických závodoch pracuje na pozícii technika až do roku 1976. Maturitné vzdelanie si dopĺňa na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. Vyššie odborné vzdelanie získava na Odbornom učilišti n. p. Svoboda v Prahe. Vysokoškolské vzdelanie absolvuje na Technische Hochschule v Lipsku.
Ing. Ivan Kováčik si štúdiom vytvoril predpoklady pre neustály odborný rast čo ho smerovalo k vykonávaniu rôznych funkcií v tlačiarni na úrovni stredného a vyššieho manažmentu a neskôr na úrovni vrcholového manažmentu. V rokoch 1976 až 1982 pracuje na generálnom riaditeľstve VHJ Slovenská polygrafia na pozícii vedúceho odboru Technicko organizačného rozvoja (TOR). V apríli 1982 sa vracia späť do Polygrafických závodov ako riaditeľ, kde pôsobí až do roku 1988. Po všeobecnej voľbe
nastupuje v roku 1988 späť na generálne riaditeľstvo VHJ Slovenská polygrafia ako nový generálny riaditeľ. Prvého decembra 1990 nastupuje späť do PZ, š.p. Bratislava ako riaditeľ. V roku 1992 sa stáva generálnym riaditeľom Slovenskej Grafie, a. s. Bratislava (nástupca PZ, š.p.) kde pracuje až do odchodu na dôchodok 31.10.2005.
Tí, ktorí ho poznali vedia, že Ivan Kováčik vyoral hlbokú brázdu na pomyselnom poly polygrafie. Svojím bystrým umom a rozhľadenosťou vedel predvídať budúcnosť tlačiarenského priemyslu a jeho smerovanie. Vo vedúcich funkciách, ktoré zastával, formoval mnohé osobnosti. Svojich podriadených viedol k pracovitosti a zodpovednosti. V rokoch
1993 sa stal prezidentom Zväzu polygrafie na Slovensku. V tejto funkcii pôsobil až do svojho odchodu na dôchodok celých 12 rokov. Bol aj členom Výboru Medzinárodnej organizácie pre polygrafiu a média INTERGRAF so sídlom v Bruseli ako aj členom Výboru Európskej asociáciei pre hĺbkotlač ERA so sídlom v Mníchove.

Skončila sa životná púť človeka, ktorý poznačil viacerých z nás, zanechajúc v našich mysliach spomienku na zásadového človeka, zodpovednú osobnosť, dobrého priateľa, kolegu, šéfa, polygrafa dušou aj telom, ktorý za vonkajšou zdržanlivosťou skrýval veľké srdce pripravené každému pomôcť. V osobe Ing. Ivana Kováčika stráca polygrafický svet osobnosť a nezabudnuteľnú polygrafickú legendu.

 

 

 

 

Posledná úprava ( 02.08.2016 )
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >