22.07.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
770022
On line

Aktuality

Populárne
Najnovšie
ASIGNOVANÁ DAŇ ZA ROK 2016 Tlačiť E-mail

Vážení priatelia polygrafie a médií, vážení kolegovia.

 

Zväz polygrafie na Slovensku, ako dobrovoľné neziskové združenie zamestnávateľov, zriadené na základe zákona 83/1990 Zb. je registrované Komorou notárov SR v centrálnom registri prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane za rok 2016.

Zväz polygrafie na Slovensku, Račianska 190, 831 06 Bratislava,
IČO 30 84 43 47

Zväz polygrafie svoje aktivity rozvíja okrem iného a j v oblasti podpory zachovania kultúrnych hodnôt vytvorených tlačou, vzdelávania a ochrany životného prostredia. Prostriedky, ktoré ste nám venovali minulý rok cez asignovanú daň sme použili na vzdelávacie aktivity usporiadaním seminárov na aktuálne témy zamerané na technologické ako aj organizačné otázky rozvoja nášho odboru. V rámci možností sme časťou prostriedkov podporili aj finančne poddimenzované polygrafické školstvo. Prostriedky boli využité aj na propagáciu polygrafických firiem prostredníctvom webovej stránky zväzu polygrafie www.zpns.sk , kde môžete získať informácie o aktuálnom dianí.

Zväz polygrafie na Slovensku chce v rámci svojich možnosti napomáhať branži pri prekonávaní momentálne zložitého obdobia pre polygrafiu. Ak sa rozhodnete podporiť činnosť zväzu formou poskytnutia časti svojej odvedenej dane za rok 2016, vopred Vám ďakujeme a uisťujeme Vás, že získané prostriedky budú použité na prospech našej polygrafickej komunity.

 

Teším sa na stretnutie s Vami na našich spoločných akciách.

 

 

 

 

 

Ing. Peter B l u b l a

prezident ZPnS

 

 

 

 

 

 

1. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby PRÍLOHA č. 1

2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie PRÍLOHA č. 2

3. Postup krokov pre zamestnancov PRÍLOHA č. 3

4. Tlačivo pre zamestnancov - VYHLÁSENIE o poukázani sumy 2 % PRÍLOHA č. 4

 

Posledná úprava ( 08.02.2017 )
 
Ďalšia >