12.12.2018 
Menu
Zaujímavé



















Prihlásenie





Zabudli ste heslo?
Počítadlo
613737
On line

2% dane Tlačiť E-mail

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Vážení priatelia polygrafie a médií,

Zväz polygrafie na Slovensku, ako dobrovoľné neziskové združenie zamestnávateľov, zriadené na základe zákona 83/1990 Zb. je registrované Komorou notárov SR v centrálnom registri prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane za rok 2017.

Zväz polygrafie na Slovensku, Račianska 190, 831 06 Bratislava,
IČO 30 84 43 47

Zväz polygrafie svoje aktivity rozvíja okrem iného a j v oblasti podpory zachovania kultúrnych hodnôt vytvorených tlačou, vzdelávania a ochrany životného prostredia. Prostriedky, ktoré ste nám venovali minulý rok cez asignovanú daň sme použili na vzdelávacie aktivity usporiadaním seminárov na aktuálne témy zamerané na technologické ako aj organizačné otázky rozvoja nášho odboru. V rámci možností sme časťou prostriedkov podporili aj finančne poddimenzované polygrafické školstvo. Prostriedky boli využité aj na propagáciu polygrafických firiem prostredníctvom webovej stránky zväzu polygrafie www.zpns.sk , kde môžete získať informácie o aktuálnom dianí.

Zväz polygrafie na Slovensku chce v rámci svojich možnosti napomáhať branži pri prekonávaní momentálne zložitého obdobia pre polygrafiu. Ak sa rozhodnete podporiť činnosť zväzu formou poskytnutia časti svojej odvedenej dane za rok 2017, vopred Vám ďakujeme a uisťujeme Vás, že získané prostriedky budú použité na prospech našej polygrafickej komunity.

Teším sa na stretnutie s Vami na našich spoločných akciách.

 

Ing. Peter B l u b l a

prezident ZPnS

 

 
 
 
Príloha:  
1. Postup krokov na poukázanie 2 % pre právnické osoby Príloha č. 1
2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie Príloha č. 2
3. postup krokov pre zamestnancov Príloha č. 3
4. Tlačivo pre zamestnancov - Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % Príloha č. 4



Posledná úprava ( 13.04.2018 )