24.06.2019 
Menu
ZaujímavéPrihlásenie

Zabudli ste heslo?
Počítadlo
753095
On line
Práve je pripojených:
2 Hostí

Aktuality

Populárne
Najnovšie
ZLATÁ PEČAŤ 2013
Iné

 

 
 
Zlatá pečať 2013

20. ročník súťaže

 
 
Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať výrobcov špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.
 
Súťaž Zlatá pečať oboslalo 15 organizácií a bolo spracovaných 50 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 9. 10. 2013 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.
 
Členmi hodnotieľskej komisie boli:
Ing. Jaroslav Pilát – Neografia, a.s. Martin
Jozef Mráz – Petit Press, a.s. Bratislava
Ing. Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku
Ing. Dušan Šťastný – KASICO, a.s. Bratislava
Ing. Ľubomír Červenec – Juraj Štefuň – GEORG, Žilina
Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava
Ing. František Oľha – COFIN, a.s. Ľubotice
Mgr. Jana Križanová – AXEL Trade Bratislava
Ing. Darina Manasová - Versus, a.s. Bratislava
 
 
Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený Ing. Dušan Šťastný .
Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2013. Do súťaže boli zaslané výrobky do všetkých kategórií s výnimkou: Mladý odborník.
 
Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň obosielaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 24 cien a to 16 Zlatých pečatí a 4 čestné ocenenia a 4 ocenenia Nominant na ocenenie v súťaži ZP.
Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA, ČASOPISY a NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE a KATALÓGY boli predložené exempláre na vysokej kvalitatívnej úrovni. Pozitívne treba hodnotiť, že v kategórii časopisy si vysokú kvalitatívnu úroveň udržujú časopisy pre deti. Bohato bola zastúpená aj kategória netradičné polygrafické spracovanie a spoločenské a súkromné tlačoviny.
 
VÝSLEDKY:


KATEGÓRIA KNIHA
 
Zlatá pečať
v kategórii kniha
tlačiarni
NEOGRAFIA, a.s.
Martin
za
excelentné spracovanie súboru kníh
 
 
 
 
Zlatá pečať
v kategórii kniha
tlačiarni
TBB, a.s.
Banská Bystrica
za excelentné spracovanie knihy
Biblia Dali
 
 
 
 
Čestné ocenenie
v kategórii kniha
tlačiarni
Juraj Štefuň - GEORG
Žilina
za vysokú kvalitatívnu úroveň knihy
Žilina, príbehy jedného mesta
 
 
 
Čestné ocenenie
v kategórii kniha
tlačiarni
KACICO, a.s.
Bratislava
za celkové spracovanie kníh
Najkrajší svet rozprávok a Obrázková kniha bez obrázkov
 
 
 
 
Nominant v súťaži Zlatá pečať
v kategórii kniha
tlačiarni
Tla?iare? Róbert Jurových – NIKARA
Krupina
za knihy
Košická moderna, Universitas Technica in Zvolen

 
 
 
 
 
 
 
KATEGÓRIA ČASOPISY
 
Zlatá pečať
v kategórii časopisy
tlačiarni
NEOGRAFIA, a.s.
Martin
za excelentnú kvalitu súboru časopisov
vydavateľstva Mediage

 
 
Zlatá pečať
v kategórii časopisy
tlačiarni
Slovenská Grafia, a.s.
Bratislava
za časopis
Life Ball
 
 
 
 
Nominant v súťaži Zlatá pečať
v kategórii časopisy
tlačiarni
Patria 1., spol. s r.o.
Prievidza
za časopis
GASTRO
 
 
 
Nominant v súťaži Zlatá pečať
v kategórii časopisy
spoločnosti
Axel trade, s.r.o.
Bratislava
za
casopisy
4-style healthy living a Životný štýl a kôň
 
 
 
 
 
KATEGÓRIA NOVINY
 
Čestné uznanie
v kategórii noviny
spoločnosti
Petit Press, a.s., prevádzka Tlačiareň
Bratislava
za
kvalitatívnu úroveň kolekcie regionálnych novín

 
 
 
 
KATEGÓRIA KATALÓGY
 
 
Zlatá pečať
v kategórii katalógy
tlačiarni
Slovenská Grafia, a.s.
Bratislava
za vysokú kvalitatívnu úroveň
súboru katalógov
 
 
 
 
Zlatá pečať
v kategórii katalógy
tlačiarni
NEOGRAFIA, a.s.
Martin
za komplexné spracovanie súboru katalógov
 
 
 

Čestné ocenenie
v kategórii katalógy
tla?čarni
KASICO, a.s.
Bratislava
za bulletin
Chateau Modra

 
 
 
 
 
KATEGÓRIA KALENDÁRE
 
Zlatá pečať
v kategórii kalendáre
tlačiarni
TBB, a.s.
Banská Bystrica
za
súbor nástenných kalendárov a diárov

 
 
 
 
Zlatá pečať
v kategórii kalendáre
tlačiarni
COFIN, a.s.
Ľubotice
za
kalendáre mestská pamiatka
)
 
 
 
 
 
 
SPOLOČENSKÉ A SÚKROMNÉ TLAČOVINY

 
Zlatá pečať
v kategórii spoločenské a súkromné tlačoviny
tlačiarni
COFIN, a.s.
Ľubotice
za
pozvánku Marco Mirelli

 
 
 
Nominant v súťaži Zlatá pečať
v kategórii spoločenské a súkromné tlačoviny
tlačiarni
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Skalica
za
pozvánku Tradičné oberačky s Grafobalom

 
 
 
ETIKETY A OSTATNÉ ADJUSTA?NÉ TLAČOVINY
 
 
Zlatá pečať
v kategórii
etikety a ostatné adjustačné tlačoviny
tlačiarni
COFIN, a.s.
Ľubotice
za
vákuovo tvarovaný tabletent

 
 
 
 
KATEGÓRIA OSTATNÉ TLAČOVINY
 
 
Zlatá pečať
v kategórii
ostatné tlačoviny
spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
Svit
za
kolekciu obalov pre suché plody

 
 
 
 
Zlatá pečať
v kategórii
ostatné tlačoviny
tlačiarni
COFIN, a.s.
Ľubotice
za
poster A2

 
 
 
 
 
KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE
 
Zlatá pečať
v kategórii
netradičné polygrafické spracovanie
tlačiarni
NEOGRAFIA, a.s.
Martin
za
súbor kníh spracovaných netradičnými
materiálmi a polygrafickým spracovaním

 
 
Zlatá pečať
v kategórii
netradičné polygrafické spracovanie
tlačiarni
GRAFOBAL, akciová spoločnosť
Skalica
za
leporelo
Poznávanjte svet s krtkom

 
 
 
Zlatá pečať
v kategórii
netradičné polygrafické spracovanie
tlačiarni
KASICO, a.s.
Bratislava
za
diplomatický pas KMFAP

 
 
 
 
Zlatá pečať
v kategórii
netradičné polygrafické spracovanie
tlačiarni
TBB, a.s.
Banská Bystrica
za súbor kníh
Pferde, Altes Ägypten, Die Erde, Autos

Všetkým o ceneným gratulujeme. Ocenené výrobky budú vystaveneé na veľtrho BIBLIOTÉKA 2013 v dňoch 14. - 17. novembra 2013 na stánku Zväzu polygrafie na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 14. novembra 2013 o 18,00 hodine v priestoroch EXPO CLUBU na výstavisku Incheba.

Posledná úprava ( 03.03.2014 )
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 36 - 40 z 101