Dočasné orgány
Dočasné orgány - pracovné skupiny sa vytvárajú za účelom splnenia čiastkových úloh zväzu. Ich činnosť je honorovaná z prostriedkov zväzu polygrafie. Splnením úlohy dočasný orgán - pracovná skupina svoju činnosť ukončuje.