ZLATÁ PEČAŤ 2018

 

 

 

 

Vážení kolegovia,

Zväz polygrafie na Slovensku v spolupráci so Svazem polygrafických podnikatelu z ČR organizuje už jubilejný 25. ročník prestížnej súťaže Zlatá pečať 2018. Novinkou tohoto ročníku je, že súťaže sa môžu zúčastniť súbjekty zo Slovenska aj Čiech, takže súťaž sa stáva medzinárodnou. Vaše výrobky prihlásené do súťaže zašlite na adresu organizátora:

Zväz polygrafie na Slovensku
Račianska 190
831 06 Bratislava 3

 

Termín uzavierky prihlášok je 14.9.2018.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

ŠTATÚT ZLATÁ PEČAŤ 2018

PRIHLÁŠKA na stiahnutie

Posledná úprava ( 06.08.2018 )