DPH NA KNIHY

Metodický pokyn Daňového riaditeľstva SR k DPH na knihy. Výklad DR SR k zaraďovaniu tovarov a výkonov pri výrobe kníh v polygrafii do sadzieb DPH. Konečný tovar - kniha je zaraďovaný do 10 % DPH, činnosť - výkon spojená s výrobou knihy je zaraďovaná do 19 % DPH.

Viacej

Posledná úprava ( 04.03.2008 )