ŠTRUKTURÁLNE FONDY V SR

Informáčnú barieru pri objasnení procesov a štruktúry fondov poskytovaných z Európskej únie  má ambíciu prelomiť príručka, ktorú spracovala spoločnosť Castor&Pollux.

viac v príručke

 

Posledná úprava ( 12.03.2008 )