VÝPLATNÁ PÁSKA

Projekt Republikovej únie zamestnávateľov si dal za cieľ:
Zvýšiť povedomie verejnosti o reálnych nákladoch na prácu a pomeroch medzi čistou mzdou a odvodmi pre štát.
Otvoriť verejnú diskusiu o problémoch úspor vo verejných financiách a možnosti zníženia odvodového zaťaženia.

PREZENTÁCIA RÚZ 

Posledná úprava ( 11.03.2008 )