KZAM Klasifikácia zamestnaní

Dňa 17. marca sa uskutočnil seminár TREXIMA, kde boli prezentované viaceré materiály týkajúce sa personálnej agendy v podnikoch. KZAM - Klasifikácia zamestnaní je vytvorená podľa ISCO-88 prijatej Medzinárodnou organizáciou práce ILO a rozdeľuje zamestnania do tried podľa charakteru práce, zložitosti, zodpovednosti a kvalifikačnej náročnosti práce. Toto triedenie umožňuje porovnávanie práce na európskej úrovni. Informácie o KZAM najdete aj na tejto webovej stránke na ľavej strane pod tlačítkom ISTP.

Celý príspevok TU

 

§
Posledná úprava ( 10.01.2017 )